Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 http://saio.sbsgeel.be

Wat met de inschrijvingen?
De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 van 30 maart worden geannuleerd. Ze zullen plaatsvinden als de school terug open gaat. Meer informatie volgt.

Alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020.

Wat betekent dit voor onze school?

  • Alle lessen en activiteiten gaan niet door.
  • We vragen met aandrang om alle ouders die zelf in opvang kunnen voorzien hun kinderen thuis te houden of creatief te zoeken naar oplossingen met familie of vrienden.
  • De school voorziet noodopvang voor ouders die geen andere oplossingen hebben. Opgelet: Er wordt geen opvang voorzien op woensdagnamiddag.
  • Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie….
  • Er worden geen afwezigheden geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, blijf je thuis en neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Hoe verder?

Er zijn nog heel wat vragen, waar momenteel nog geen antwoord op geweten is. We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk uit te stippelen en te communiceren met onze ouders. Uiteraard blijven we op onze school telefonisch beschikbaar voor vragen of onduidelijkheden.

Welkom op SAIO

SAIO staat voor School voor Aangepast en Individueel Onderwijs. Ons onderwijsaanbod is gericht op leerlingen type basisaanbod, type 3 en type 9.

We willen een warm schoolklimaat creëren voor leerlingen, ouders, leerkrachten,… kortom voor iedereen. Een school waarbij er aandacht is voor elke leerling, waar alle leerlingen kansen krijgen, een school waarbij we elk kind op zijn talenten aanspreken en waar leerlingen successen kunnen ervaren.

Wij danken u alvast voor het vertrouwen dat u in onze SAIO stelt en zullen ook dit jaar weer ons uiterste best doen om er een boeiend, leerrijk en succesvol schooljaar van te maken.

Neem maar een kijkje op onze website! Je vindt er hoe we als school met onze leerlingen werken en andere leuke weetjes.