Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Van 3 april tot en met 15 april 2018 geldt er een voorrangsperiode waarin enkel broers en zussen van leerlingen in onze school + kinderen van personeelsleden al kunnen ingeschreven worden. Deze inschrijvingen kunnen enkel gebeuren op afspraak. Hiervoor kan je contact opnemen met de directie via de school of tijdens de paasvakantie op 0498/171470.

Alle andere nieuwe kinderen kunnen vanaf maandagvoormiddag 16 april 2018 om 9.00u. wordeningeschreven in onze school, als de ouders in het bezit zijn van een geldig M-VERSLAG dat verwijst naar welk type onderwijs het kind wordt doorverwezen. Onze school kan enkel leerlingen met een verslag type basisaanbod, een type 3 of een type 9 inschrijven en dit zolang de capaciteit gerespecteerd wordt.

De inschrijvingen gebeuren op 16/04 in de voormiddag UITSLUITEND in de vestiging aan De Billemontstraat 77.

Maximumcapaciteit van onze school =

8 kleuters (type 3 en/of type 9) waarvan  6 vrije plaatsen
 37 leerlingen type 9 (lagere school) waarvan  0 vrije plaatsen
 18 leerlingen type 3 (lagere school) waarvan  0 vrije plaatsen
 80 lagere schoolkinderen type basisaanbod waarvan 24 vrije plaatsen

Meer info vind je op de website bij inschrijvingen.