Samen wel in je vel, werkt als een gezelschapsspel!

Opvoeden, elkaar graag zien, samen werken en samen leven doen we vandaag anders dan veertig jaar geleden. Zonder “nieuwe handleiding” en een taal die dezelfde verwachting dekt, voelen we ons vaak onzeker hierin. Tijdens deze voordracht worden deze nieuwe handleiding en taal voorgesteld om een antwoord te bieden op verschillende vragen:

– Te veel toelaten of te weinig toelaten, wanneer doen we het goed?

– Kinderparticipatie, oké, maar wie is hier de ouder?

– Relatiebekwaamheid bij jongeren, mag het meer zijn dan via sociale media alleen?

– …

Lieve Willems heeft 20 jaar vormings- en trainingservaring en ontwikkelde als contextueel therapeut het Gezelschaps-Werkmodel. Onze leerkrachten en kinderen kregen hierin al een onderdompeling maar het is écht een aanrader, ook voor u als ouder, mét zeer herkenbare en realistische voorbeelden uit ons eigen leven!

WANNEER?      De voordracht wordt twee maal gegeven op donderdag 14 december 2017, één keer om 13.30u. en opnieuw om 19u.

WAAR?            In de refter van de Billemontstraat 77

Graag inschrijven via de uitnodiging in de boekentas.