Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 https://saio.sbsgeel.be

Ondersteuningsnetwerk

Wie zijn wij?

SAIO maakt deel uit van het Netwerk Ondersteuners Antwerpen (NOA).  NOA is onderverdeeld in 5 satellieten. De ondersteuners van SAIO behoren tot NOA 3.

Het ondersteuningsnetwerk NOA 3 bevat ondersteuners uit de regio Geel, Beerse en Mol. Binnen ons team hebben we verschillende disciplines: ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, leerkrachten ASV, … .

Ons netwerk ondersteunt leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraren in het gewoon onderwijs in samenwerking met CLB.

De leerlingen die aangemeld  worden door de school  beschikken over een (gemotiveerd) verslag dat is opgesteld door het CLB. De ondersteuners van NOA 3 kunnen  ondersteuningsvragen behandelen van :

  • Type basisaanbod
  • Type 2 (verstandelijke beperking)
  • Type 3 (gedrags- of emotionele problemen)
  • Type 4 (motorische beperking)
  • Type 6 (visuele beperking)
  • Type 7 (auditieve beperking en spraak-   of taalontwikkelingsstoornissen)
  • Type 9 (autismespectrumstoornissen)

Onze visie

De ondersteuners vliegen als vlijtige bijtjes van de ene naar de andere school om zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Elk bijtje probeert zoveel mogelijk problematieken binnen een school te ondersteunen. Per school is er een vaste ondersteuner (ankerpersoon) die fungeert als aanspreekpunt.

De ondersteuning per kind vergelijken we met een honingraat. Er wordt per kind een honingraat gevormd die  6 fundamentele hoeken heeft,  namelijk: CLB, ouders, ondersteuner, school, leerling en derden.  Hoe steviger de hoeken, hoe steviger het samenwerkingsverband. Een open communicatie en goede samenwerking met alle partijen is voor ons essentieel. De vlijtige bijtjes bieden zoveel mogelijk stuifmeel zodat de leerling en de leerkracht zelf hun honing kunnen produceren.

Ons team

Contact

Regiocoach Geel: Myriam Tops

Telefoonnummer: 014/566425

Myriam.tops@gmail.com