Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 https://saio.sbsgeel.be
Doelgroep

SAIO is een drie typige school voor buitengewoon basisonderwijs, waar kinderen kunnen school lopen binnen type Basisaanbod, type 9 en type 3.

Het type basisaanbod is bedoeld voor leerlingen met ernstige leermoeilijkheden of leerstoornissen, die ondanks extra inspanningen onvoldoende leervorderingen maken in het gewoon onderwijs. De jongste leerlingen lopen school binnen onze hoofdvestiging in het centrum van Geel, de oudste leerlingen in de schoolgebouwen in Larum.

Type 3 omvat de leerlingen met ernstige emotionele- en/of gedragsproblemen. De leerlingen type 3 zijn gevestigd in onze hoofdvestiging in het centrum van Geel.

Type 9 is gericht op leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis (ASS) met een normale intelligentie. Deze leerlingen  kunnen op beide vestigingen school lopen, afhankelijk van hun noden. In onze hoofdvestiging (basisaanbod) en in Larum hanteren we een meer geïntegreerde werking, waarbij deze leerlingen individuele ondersteuning krijgen daar waar nodig, maar voor het grootste deel de lessen meevolgen in de klasgroep. In onze hoofdvestiging (type3/type 9) spreken we van een gestructureerde werking. De leerlingen worden opgevangen in structuurklassen en de leerkrachten hanteren een ver doorgedreven autiwerking. Deze leerlingen hebben nood aan een doorgedreven vorm van structuur, duidelijkheid, voorspelbaarheid en prikkelreductie.