Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 https://saio.sbsgeel.be
Groep Fluo

In de doorstromingsklassen gebeurt de onmiddellijke voorbereiding op het voortgezet onderwijs, volgens de individuele kwaliteiten van de leerlingen.
Het doel is om minstens de leerstof van de eerste vier leerjaren van het gewoon basisonderwijs te beheersten en dit voor zowel taal, rekenen als lezen. De eindsituatie van onze leerlingen dient immers aan te sluiten op de beginsituatie van het voortgezet onderwijs. Om de overgang vlot te laten verlopen wordt terug klassikaal lesgegeven met een leerstofpakket per vak. In een doorstromingsklas krijgen onze leerlingen meer uren manuele vaardigheid en er is nog sporadisch ondersteuning voor logo of kiné.