Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 https://saio.sbsgeel.be
 Groep Pastel

Hier ligt de nadruk op het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. Het leren wordt regelmatig onderbroken met leuke bewegingsmomentjes. Er wordt in kleine groepen gewerkt waarbij de kinderen veel individuele aandacht krijgen. Elk kind werkt volgens zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau.

Het niveau komt ongeveer overeen met het peil van het eerste leerjaar en begin tweede leerjaar van het gewoon basisonderwijs. De leerlingen zijn reeds ingedeeld in niveaugroepen voor taal, lezen en rekenen. De meeste leerlingen krijgen nog logopedische ondersteuning en ook psychomotorische oefeningen bij onze kinesiste.