Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 https://saio.sbsgeel.be
Groep Paars

Wanneer de basis gelegd is, kunnen onze leerlingen vorderen in het verwerken van een aangepast leerstofpakket. De gegeven leerstof varieert tussen deze van het tweede leerjaar en die van het derde leerjaar van de gewone basisschool.
Dit leerstofpakket komt globaal overeen met dit van het gewoon lager onderwijs, weliswaar met deze verschillen:

  • Het leertempo wordt aangepast aan het kind
  • We beperken ons vooral tot de kernleerstof
  • De klastitularissen krijgen hulp van een kinesitherapeut, logopedisten en BLIO’S
  • Er wordt in kleinere groepjes of zelfs individueel gewerkt
  • We werken klasdoorbrekend met lees- en rekengroepen
  • Binnen een zelfde groep is er heel wat differentiatie mogelijk
  • Er worden regelmatig toetsen afgenomen, gevolgd door een remediëring

De leerlingen vorderen individueel in de bestaande taal- , lees- en rekengroepen.
Indien nodig worden de behandelingen voor logo en kiné voortgezet.