Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 https://saio.sbsgeel.be
Pedagogisch project

 

In de brochure stellen wij het pedagogisch project voor dat binnen de Geelse stedelijke basisscholen gehanteerd wordt. Het geeft de krijtlijnen weer waarbinnen wij als school wensen te functioneren en het geeft u als ouder zicht op de doelstellingen die wij willen nastreven.

Raadpleeg de brochure hieronder!

Pedagogisch project