Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 http://saio.sbsgeel.be
Inschrijvingen

Infofolder inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Inschrijvingen 2020-2021

De inschrijfdatum van 30 maart wordt geannuleerd omwille van de corona-maatregelen. Zodra de scholen terug open gaan, zullen de inschrijvingen ook starten. We houden jullie op de hoogte via de website.

Hoe correct inschrijven?

Broers/zussen
Er geldt een voorrangsperiode waarin enkel broers en zussen van leerlingen in onze school + kinderen van personeelsleden al kunnen ingeschreven worden. Deze inschrijvingen kunnen enkel gebeuren op afspraak. Hiervoor kan je contact opnemen met de directie via de school of op 0498/171470.
Aangezien onze inschrijvingen omwille van de corona-maatregelen zijn opgeschort, zouden we graag hebben dat u zo spoedig mogelijk laat weten indien u van de voorrangsperiode gebruik wil maken.

Alle andere nieuwe kinderen

Praktisch

De inschrijvingen gebeuren in de voormiddag (9uur) UITSLUITEND in de vestiging aan De Billemontstraat 77.

Wat neemt u mee?

  • M-verslag.

Dit is het verslag dat u ontvangen heeft van het CLB. Hierin wordt er verwezen naar welk type onderwijs u kind wordt doorverwezen. Onze school kan enkel leerlingen met een verslag type basisaanbod, een type 3 of een type 9 inschrijven en dit zolang de capaciteit gerespecteerd wordt.

  • kids-ID of ISI+ kaart

 Belangrijk weetje!

Indien onze school haar maximumcapaciteit zou bereiken tijdens deze inschrijvingsperiode, kunnen ouders die dat wensen hun kind toch op een wachtlijst laten zetten zodat we hen in chronologische volgorde kunnen contacteren als er een plaatsje zou vrij komen.

NA de inschrijvingsdatum  kan er ook nog ingeschreven worden voor de vrije plaatsen op de beide vestigingsplaatsen maar dan enkel op afspraak.

Onze maximumcapaciteit

Onze school kan momenteel inschrijven:
– 4 kleuters type 3/type 9
– 4 leerlingen type 9
– 3 leerlingen type 3
– 10 leerlingen basisaanbod

Voor bijkomende info kan je steeds terecht op de school:

Secretariaat  014/56 64 20 of via mail: bieke.vandecrys@geel.be

Namens het schoolteam van SAIO