Stedelijke basisschool SAIO De Billemontstraat 77 2440 Geel 014/56 64 20 http://saio.sbsgeel.be
Inschrijvingen

Inschrijvingen 2018-2019

Nu onze capaciteit is goedgekeurd, kunnen we overgaan tot het inschrijven van nieuwe leerlingen die volgend schooljaar naar onze school willen komen. Hieronder kunnen jullie de procedure ervan lezen:

 Hoe correct inschrijven?

Van 3 april tot en met 15 april 2018 geldt er een voorrangsperiode waarin enkel broers en zussen van leerlingen in onze school + kinderen van personeelsleden al kunnen ingeschreven worden. Deze inschrijvingen kunnen enkel gebeuren op afspraak. Hiervoor kan je contact opnemen met de directie via de school of tijdens de zomervakantie op 0498/171470.

Alle andere nieuwe kinderen kunnen vanaf maandagvoormiddag 16 april 2018 om 9.00u. worden ingeschreven in onze school, als de ouders in het bezit zijn van een geldig M-VERSLAG dat verwijst naar welk type onderwijs het kind wordt doorverwezen. Onze school kan enkel leerlingen met een verslag type basisaanbod, een type 3 of een type 9 inschrijven en dit zolang de capaciteit gerespecteerd wordt.

De inschrijvingen gebeuren op 16/04 in de voormiddag UITSLUITEND in de vestiging aan De Billemontstraat 77. Ouders dienen het M-verslag type 9, type 3 of type basisaanbod bij te hebben én de kids-ID of een ander officieel document, waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt.

Belangrijk weetje!

Indien onze school haar maximumcapaciteit zou bereiken tijdens deze inschrijvingsperiode, kunnen ouders die dat wensen hun kind toch op een wachtlijst laten zetten zodat we hen in chronologische volgorde kunnen contacteren als er een plaatsje zou vrij komen. 

NA 16/04  kan er ook nog ingeschreven worden voor de vrije plaatsen op de beide vestigingsplaatsen maar dan enkel op afspraak.
Maximumcapaciteit van onze school =

8 kleuters (type 3 en/of type 9)
 37 leerlingen type 9 (lagere school)
 18 leerlingen type 3 (lagere school)
 80 lagere schoolkinderen type basisaanbod

Voor bijkomende info kan je steeds terecht op de school:

014/566420    Secretariaat
014/566421    Lieve Dams- directie

Namens het schoolteam van SAIO

Lieve Dams – directie