Wandeldag voor VZW Canisha

Onze wandeling op 4 februari  is dit jaar ten voordele van VZW Canisha.

Zij stellen hun kennis en jarenlange trainingservaring ten dienste van medemensen met een beperking, door hen een goed opgeleide, werkgrage assistentiehond ter beschikking te stellen.

Met deze assistentiehond kunnen personen met een beperking een deel van hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid herwinnen, waardoor zijn ook meer kans maken om te (re)integreren in de maatschappij.

Een beetje extra info over die opgeleide honden en hun functie:

  • hulphonden die mensen met een fysieke beperking meer autonomie geven en helpen bij hun (re-)integratie in de maatschappij.
  • duohonden voor mensen met een fysieke beperking die zelf niet voor de verzorging van hun hond kunnen instaan.
  • eigen honden van mensen met een beperking die al een hond hebben en deze graag met de hulp van VZW Canisha tot hulphond willen opleiden.
  • hoorhonden voor doven en slechthorenden.

Voor meer concrete info over hun werking verwijzen we ook graag naar hun website. www.canisha.be

Ook onze school heeft baat gehad bij hun trainingen.

De eigen hond van juf Karline (klas turquoise) is getraind geweest tot therapiehond bij Canisha. We dragen VZW Canisha dan ook een warm hart toe en willen de winst van onze wandeldag dan ook graag schenken aan deze organisatie.

Hopelijk zien we elkaar op de SAIO-wandeldag op zondag 4 februari 2018!

Loop niet vóór mij, misschien volg ik je niet. 
Loop niet achter mij, misschien leid ik je niet.
Maar loop naast mij, en wees mijn vriend.

(auteur onbekend)